Om solceller och solpaneler

Bilden visar solceller som när de sätts ihop blir en solpanel.
Bilden visar solceller som när de sätts ihop blir en solpanel.

En solcell består oftast av kisel som är doppat i olika ämnen. När solcellen belyses generera den en spänning. Eftersom varje cell ger en låg spänning ca 0,5 V, seriekopplas dessa celler och blir solpaneler . Solpaneler monteras i främst söderläge men även öst eller västligt läge går bra. Olika lägen och olika takvinklar ger energi vid olika tidpunkter på dagen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Olika typer av solceller

Det finns idag två olika typer av solceller som dominerar marknaden. Den ena kallas för Polykristallin, är blåskimmrande i färgen och har alumminuimfärgad ram och den andra kallas Monokristallin, är svart i färgen och går att få med svart ram. De blåa panelerna har generellt sett en lägre verkningsgrad vilket innebär att de producerar mindre energi jämfört med de svarta panelerna. 

Idag jobbar vi enbart med de svarta Monokristallina panelerna. De producerar mer energi vilket ger en bättre kalkyl och det blir en snyggare installation när man kombienerar den svarta panelen med svart ram och svart montagematerial. 

Anläggning med svarta Monokristallina solceller
Anläggning med svarta Monokristallina solceller
Anläggning med blå Polykristallina paneler
Anläggning med blå Polykristallina paneler