Dynami AB hjälper dig att producera el med solceller och solpaneler  för att sänka dina elkostnader.

loading...

Genom att köpa solceller eller solpaneler kan du halvera dina elkostnader och bli mikroproducent av förnyelsebar energi. 

Dynami AB projekterar, monterar och driftssätter små och stora solcellsanläggningar runt om i Sverige. Vi är experter på att installera solceller på lantbruksbyggnader, industritak och villor.

Dynami AB har installerat över 2 600 kW solceller som har genererat över
3 890 000 kWh elektricitet

Dynami AB är ett elinstallationsföretag med egen moteringspersonal och elektriker som har rätt kompetens för att installera solcellsanläggningar